Poradnik

Przed montażem
     Najważniejszą kwestią przed montażem parkietu lub desek podłogowych jest zakończenie wszystkich mokrych robót takich jak np. tynki, montaż glazury i terakoty, pierwsze malowanie. Należy wykonać pomiar wilgotności posadzki. Przy podłodze drewnianej wilgotność podłoża nie powinna przekraczać:
- 2%  dla posadzki cementowej zwykłej
- 1,8% dla posadzki cementowej ogrzewanej
-0,5% dla posadzki anhydrytowej
-13% dla podłoża drewnianego
Najlepiej zwrócić się do fachowca w celu oceny podkładu pod względem wilgotności, wytrzymałości, równości i twardości.
     Optymalne warunki do układania parkietu to wilgotność posadzki poniżej 2%, temperatura powietrza w przedziale 18-25oC, wilgotność powietrza w przedziale 50-60%. Najkorzystniej utrzymywać podobne warunki w trakcie trwania prac parkieciarskich i po ich zakończeniu. 

Drewno jako surowiec
     Rosnące w lesie drzewa są podstawowym źródłem surowca z którego wykonujemy nasze podłogi. Drewno pochodzi z zasobów przyrody ożywionej i dzięki temu posiada wiele szczególnych właściwości, odróżniających je od większości materiałów budowlanych.

Skurcz drewna
     Drewno ma budowę komórkową. Po ścięciu drzewa komórki drewna są nasycone wodą. Po przetarciu drewna, w czasie sezonowania woda zawarta w komórkach wysycha a drewno po rocznym okresie sezonowania schnie do ok. 20%  wilgotności i traci naprężenia. Następnie podczas suszenia, kiedy wilgotność drewna spada, komórki kurczą się, dochodzi do skurczu drewna i zmniejszenia jego wymiarów. W odwrotnym przypadku, kiedy drewno zwiększy swoją wilgotność, zwiększy się jego objętość a co za tym idzie zwiększają się jego wymiary. Mówi się że drewno pracuje, dlatego bardzo ważnym etapem produkcji podłóg drewnianych jest sezonowanie i suszenie materiału. Pozwala to na zminimalizowanie skutków pracy drewna.  

Higroskopijność
     Drewno jest materiałem higroskopijnym. Kiedy wilgotność powietrza w pomieszczeniu wzrośnie drewno potrafi przyjąć nadmiar wilgoci, lub odwrotnie, kiedy wilgotność powietrza w pomieszczeniu spadnie drewno wysychając oddaje wodę zawartą w komórkach do otoczenia. Drewno staje się naturalnym filtrem powietrza oraz pomaga utrzymać optymalną wilgotność powietrza w przedziale 40-60%. Drewno tworzy w pomieszczeniu mikroklimat korzystny dla zdrowia oraz samopoczucia człowieka.

Twardość
     Podłoga jest narażona na bardzo duże obciążenia np. ciężkimi meblami lub obuwiem o cienkich obcasach. Dlatego twardość jest to bardzo ważna cecha drewna z użytkowego punktu widzenia. Mierzy się ją metodą Brinella, która polega na wtłaczaniu w drewno kulki stalowej o średnicy 10 mm i siłą równą 1 kN (100kg) w czasie 15 sekund. Znając siłę nacisku oraz średnicę wgłębienia pozostawioną przez kulkę oblicza się twardość wyrażoną w niutonach na mm2 (N/mm2). 

Właściwości termiczne drewna
     Komórki z których zbudowane jest drewno w stanie suchym wypełnione są powietrzem. Jak wiadomo powietrze jest złym przewodnikiem ciepła a co za tym idzie jest dobrym izolatorem. W czasie użytkowania podłoga pobiera ciepło ze stóp użytkowników ze względu na różnicę temperatur między stopą ludzką, ok. 37oC a posadzką ok. 17oC. Jeżeli podłoga powoduje nadmierne wychłodzenie organizmu odbije się to na samopoczuciu a przede wszystkim zdrowiu domowników. Podłoga wykonana z litego drewna jest podłogą o wysokim wskaźniku izolacyjności, podłogą ciepłą i zdrową dla użytkowników.

     Wysoka izolacyjność podłóg litych drewnianych jest niekorzystna dla ogrzewania podłogowego ponieważ będzie powodować straty ciepła. Nie zaleca się układania na ogrzewanie podłogowe parkietu lub deski grubszej niż 20mm.

Właściwości akustyczne
     Podłoga z litego drewna zmniejsza poziom hałasu w pomieszczeniu. Nadaje pomieszczeniu dużo lepsze efekty akustyczne. W czasie użytkowania zapobiega powstawaniu charakterystycznego efektu „echa”.

Zalety litej podłogi drewnianej
- Podłoga z naturalnego surowca
- Podłoga bardzo trwała i łatwa w renowacji.
- Stosunkowo niskie koszty renowacji
- Pełni funkcję naturalnego filtra powietrza.
- Wyrównuje względną wilgotność powietrza w pomieszczeniach, tworzy korzystny dla człowieka mikroklimat
- Podłoga ciepła, zdrowa dla użytkowników
- Niweluje poziom hałasu w pomieszczeniu, zapobiega powstawaniu „echa”

Kontakt

e-mail: parkietyciepla@o2.pl

tel: +48 696 048 232

Zakład produkcyjny znajduje
się na Lubelszczyźnie

Łukowa 412
23-412 Łukowa